Menu
Your Cart

นโยบายการรับประกันสินค้า (Warranty Policy)

นโยบายการรับประกันสินค้า กรณีสินค้าบกพร่อง ชำรุดจากผู้ผลิต

 • ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า อ้างอิงจากผู้ผลิตตามหลักสากล
 • สินค้าต้องไม่ถูกดัดแปลงแก้ไขจากสภาพปกติ
 • สินค้าต้องไม่ถูกกระทบกระเทือนทางกายภาพอย่างหนัก หรือ เสียหายจากความร้อนหรือความชื้น รวมถึงสภาพที่เกิดความเสียหายจากผู้ใช้เอง หรือถูกกระแทกอย่างรุนแรง
 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ แต่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นความผิดพลาดจากผู้ผลิตโดยตรง
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การรับประกันให้กับลูกค้าของทีเอสเอ็มเท่านั้น โดยรหัส S/N, ชื่อผู้ซื้อ และ/หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องตรงกับฐานข้อมูลของทางร้าน
 • การรับประกันสินค้า ไม่สามารถใช้กับสินค้าที่เป็นของรางวัลร่วมสนุก, สินค้าที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาการรับประกัน, สินค้าของแถมโดยใช้คูปองโปรโมชั่น

 

ความเสียหายของสินค้าและอุปกรณ์ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 1. อุปกรณ์ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ, Body เครื่อง, ปุ่มกดต่าง ๆ ถือว่า สิ้นสุดการรับประกัน
 2. ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 3. ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
 4. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 5. สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอยขีดข่วน ไม่อยู่ในการรับประกัน
 6. สินค้าประเภทที่มีหน้าจอ หากเกิดจุด Dead pixel (ดอท) โดยมี 4 จุด ขึ้นไป จะรับประกันภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่รับสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว การรับประกันเป็นไป ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้านั้น ๆ
 7. สงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน จากการใช้งานตามเงื่อนไขของการใช้งาน ที่ถูกระบุจากผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

เงื่อนไขการคืนสินค้า

นโยบายคืนสินค้าภายใน 14 วัน

 • สินค้าที่คืนภายใน 14 วัน กรณีที่แกะใช้งานแล้วทุกรายการ มีค่าขั้นต่ำ (Restocking Fee) 30% ของราคาสินค้า
 • กรณีคืนใน 14 วัน ต้องเป็นสินค้าใหม่ ที่ยังไม่แกะกล่องใช้งานเท่านั้น
 • กรณีตรวจเช็คสินค้าเสียหายหรือผิดปกติ สามารถเปลี่ยนตัวใหม่โดยไม่สามารถคืนเงินได้

 

 

 • กรณีคืนสินค้าใหม่ต้องอยู่ในสภาพที่ป้ายฉลากไม่หลุดออก แพ็คเก็จสินค้าไม่ถูกเปิด หรือสินค้าอิเลคโทรนิคหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต้องไม่ถูกเปิดใช้และไม่มีข้อมูลการใช้บันทึกอยู่ในสินค้า
 • กรณีปฏิเสธการรับสินค้า สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ป้ายฉลากไม่หลุดออก แพ็คเก็จสินค้าไม่ถูกเปิด หรือสินค้าอิเลคโทรนิคหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต้องไม่ถูกเปิดใช้และไม่มีข้อมูลการใช้บันทึกอยู่ในสินค้า
 • การรับประกันคืนสินค้า 14 วัน ไม่สามารถใช้กับเว็บไซต์ 3rd-party  อาทิเช่น lazada, shopee
 • การรับประกันคืนสินค้า 14 วัน ไม่สามารถใช้กับสินค้านำเข้าได้
 • กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง ลูกค้าจะต้องปฏิเสธการรับสินค้าทันที หากยอมรับการรับสินค้าโดยไม่ทราบความเสียหาย กรุณาติดต่อทางบริษัทเพื่อขอความช่วยเหลือภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า ทางบริษัทอาจขอหลักฐานรูปภาพหรือวีดีโอ เพื่อนำไปแจ้งความเสียหายกับบริษัทขนส่งต่อไป กรณีเกิน 12 ชั่วโมง ความเสียหายทางกายภาพ จะไม่ครอบคลุมการรับประกัน